Menu

 

                       Flot gave til Kaaglauget.         

                       Herunder et lille udsnit af bevillingen.

                

                       Efter ansøgning har Friluftsrådets bestyrelse besluttet at yde et tilskud på 11.400 kr.

                       der dækker 50 % af materialeudgifterne til sejl, rigning og årer til kaag og sjægt, jvnf. indsendt budget på 22.900 kr.

 

                       Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet

                       Foreningen inddrager lokalsamfundet bl.a foreninger, institutioner, skoleelever og ældre.

                       Fartøjerne benyttes til sejlads med forskellige grupper, hvor der formidles kulturmiljø og den marine natur.

                       Renoveringen udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft af foreningens medlemmer.

                       Fartøjerne tilhører en bred almennyttig forening.

 

                       www.friluftsraadet.dk