Menu

 

                                               Se reklame flyer

 

 

 I bogen ØRNEFLUGT, SILDETID OG SØRØVERE udspilles et middelalderdrama, som tegner et billede af dagliglivet med dramatiske begivenheder til lands og vands.

 Silden er fra tidlig middelalder en vigtig handelsvare, som efterspørges af den voksende bybefolkning, kongen, kirken, klostrene og herregårdene; og i den katolske tid er behovet særlig stor i fastetiden.

Her er den danske konge, danske købmænd og den magtfulde handelssammenslutning af nordtyske byer, Hansaen, vigtige spillere i Øresundsområdet og i Nibe og Aalborg ved Limfjorden. Den danske konge skaffer sig indtægter gennem told og afgifter af sildefiskeriet. De danske konger var også i denne periode sildeeksportører i stor stil. I Nibe havde kongen salterboder, den tids fiskefabrikker. Der opstod konflikter om privilegier og handelsrettigheder mellem den danske konge og hansebyerne. I denne konflikt opfordrede parterne til sørøveri mod modpartens skibe. I Østersøen steg antallet af sørøvere imidlertid. Alle handelsskibe kom nu i farezonen. Således klagede Børglum-bispen over at sørøvere havde opbragt 2 ½ tons sild, som han havde solgt til Danzig

I sildesæsonen strømmede folk til Skanør og Falsterbo ved Øresund og til  Nibe ved Limfjorden  for at få del i sildesølvet. Der kom selvfølgelig også lykkeriddere, tyveknægte og letlevende kvinder til. En forårsdag kommer der en mystisk hansekøbmand, Danzig-Karl, til sildemarkedet i Nibe. Så tager handlingen fart med hændelser omkring sildefiskeri, købmænd, fattige og rige, spedalske, kærlighed, død og lemlæstelser, sørøveri, rænkespil, utugt, spåkoners profetier og hemmelige ordner. To Limfjords-drenge vikles ind i begivenheder, som fører dem fra Limfjorden og til Lybæk.

Faktabokse giver sideløbende med handlingen korte samtidshistoriske oplysninger og data om mennesker og begivenheder i den historiske tid, hvor handlingen udspilles. Dertil kommer kortskitser, skemaer, statistiske oplysninger, affotografering og oversættelser af gamle dokumenter fra Rigsarkivet ( nogle dokumenter ikke tidligere offentliggjort). Den dramadokumentariske handling understøttes af 24 tegninger.

Geografisk går begivenhedslinjen fra herregården Lundbæk, Sebber Nonnekloster, Limfjorden, Nibe , Aalborg, Kattegat, Sjællands Odde, Helsingør, Øresund, Helsingborg, Lund Domkirke, København, Dragør, Skanør, Østersøen, Bornholm og til Lybæk.

I bogen er indlagt DVD-filmen ”Sild i lyst og nød” Her vises og fortælles om sildefiskeriet, som det foregår i dag på de gamle fangstpladser – garneret med tilbageblik til middelalderen, fortalt på de gamle historiske steder.

Bogens opbygning med fiktion og dokumentation gør den både spændende, underholdende og oplysende og giver et godt billede af livsvilkårene i en tid, da sildene i Det danske Rige spillede en stor økonomisk, politisk og erhvervsmæssig rolle.

ØRNEFLUGT, SILDETID OG SØRØVERE  er skrevet af Jens Østergaard. Forfatteren har gennem mange år indsamlet og bearbejdet materialer om jæger- og fiskerbondekulturen – og skrevet bøger og artikler – og holdt et utal af foredrag om emnet. Den seneste bog fra forfatterens hånd er Jægere og fiskere ved Limfjorden i 100 år (udsolgt)

Jens Østergaard er oldermand i Nibe Kaaglaug.

 

Bogen udgives på Forlaget Rebild (www.forlagetrebild.dk)  og udkommer  i november 2012.